66.    Godkendelse af referat

Sag 306-2021-4697

Dok. 306-2021-258191

Initialer: STR

Åbent

 

 

 

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

·        Ældrerådet godkender referatet.

 

Bilag

306-2021-248036

Samlet referat - Ældrerådet den 27. oktober 2021, kl. 09:00 - 12:00

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Ældrerådet

Dato: 24. november 2021

Sted: Byrådssalen, Højby

Fraværende: Preben Senniksen

 

Rettelse: Det fremgår ikke af referatet, at Karin Wiene Jacobsen ikke deltog på mødet.

 

Referatet blev i øvrigt godkendt.