70.    Meddelelser fra medlemmerne

Sag 306-2020-281

Dok. 306-2021-258196

Initialer: KWP

Åbent

 

 

 

Sagsfremstilling

·        Orientering fra Regionsældrerådet/Ib Holm

 

·        Orientering fra redaktionsudvalget/Kirsten Johansen

 

·        Orientering fra Centerrådene

 

·        Orientering fra Det Danske Madhus/Kirsten Johansen

 

·        Orientering fra Integrationsrådet/Kirsten Johansen

 

·        Orientering fra møde med Ældresagen/Preben Senniksen

 

·        Orientering fra Kulturrådet/Ib Holm

 

·        Orientering fra Lokalrådet/Preben Senniksen

 

·        Orientering fra Valgudvalget/Inger Andersen

 

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

·        Ældrerådet tager meddelelserne til efterretning.

Bilagsnr

 

Beslutning fra Ældrerådet

Dato: 24. november 2021

Sted: Byrådssalen, Højby

Fraværende: Preben Senniksen

 

Orienteringerne taget til efterretning.