2.      Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013

Sag 306-2014-6675

Dok. 306-2014-43015

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Referat fra seneste møde findes på politikerWEB.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          godkende referatet fra møde den 14. november 2013.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 4. marts 2014

Sted: Havnekontoret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Otto Graham

 

Referatet er godkendt.