3.      Kommisorium for Havnerådet

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-43231

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering om indhold i kommissorium.

 

Sagens opståen

Byrådet har den 18. januar 2014 besluttet kommissorium for Havnerådet.

 

Sagsfremstilling

Kommissorium for Havnerådet for den kommende valgperiode fra 2014 har været en proces, som startede i foråret 2013 og som involverede hele det eksisterende Havneråd.

 

Til forskel fra det tidligere kommissorium er oplægget at holde tre årlige møder i Havnerådet frem for tidligere fire. Det fjerde møde foreslås i stedet erstattet med et dialogmøde, som Havnerådet selv fastsætter.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

306-2014-25362

tilrettet kommissorium for Havnerådet - endelig udgave

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 4. marts 2014

Sted: Havnekontoret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Otto Graham

 

Orienteringen er taget til efterretning.