4.      Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2014-6675

Dok. 306-2014-43018

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om relevante emner fra Miljø- og Klimaudvalget.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          orienteringen tages til efterretning.

 

Bilagsnr

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 4. marts 2014

Sted: Havnekontoret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Otto Graham

 

Der har ikke har været emner på Miljø- og Klimaudvalgets møder, som omhandler havnene.

 

Orienteringen er taget til efterretning.