2.     Gensidig orientering - Forum for Folkeoplysning (O)

Sagsnr.: 330-2018-57026               Dok.nr.: 330-2020-476049                                          Åbent

Kompetence: Forum for Folkeoplysning

 

Beslutningstema

Orientering fra og mellem udvalgets medlemmer.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at  Orienteringen tages til efterretning

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Helle Magh oplyste om hvordan de har ageret i dennen coronatid. Det er nemt at aflyse tiderne, men svært at agere i forhold til hjælpepakker. Der er meget administration i at tilbagebetale kursusgebyr.

Jørn C. Nielsen oplyste, at begrænsningen med max. 10 personer til aktiviterne har haft stor indflydelse på hvor mange aktiviteter der har været i gang i foreningslivet.

Anni  Tolstrup-Christensen oplyste, at der har været stor forskel på hvordan lederne i de enkelte spejdergrupper har gået til corona-restriktionerne. Nogle familier er kommet mere ud i naturen.