2.      Godkendelse af referat(B)

Sagsnr.: 330-2017-822                   Dok.nr.: 330-2017-173995                                          Åbent

 

Indstilling

Handicap og Psykiatrichefen indstiller på forvaltningens vegne,

 

1.    at referatet godkendes

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Handicaprådet den 28. marts 2017:

Fraværende:  Arne Vodstrup, Flemming Kortsen, Jørgen Andersen (A), Susanne Margrethe Jensen, Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt.