1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-113193             Dok.nr.: 330-2017-7848                                              Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

 

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden til Uddannelsesudvalgets møde den 6. november 2017.

 

 

Indstilling

Centercheferne for Skole og Børn og Familie indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Dagsorden til Uddannelsesudvalgets møde den 6. november 2017 godkendes.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. november 2017:

Fraværende:  Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Sagerne nr. 1 til og med nr. 10 godkendt. Sagerne nr. 11 og 12 udgår af dagsordenen.

Socialdemokratiet (A) og Venstre (V) bemærkede, at der mangler beskrivelser af økonomiske og juridiske konsekvenser ved et ophør af samarbejdet med Magleby Skolecenter.

Udvalget besluttede, at Magleby Skolecenter får fortræde for udvalget forud for mødet den 4. december.

 

Thomas Clausen (Ø) bemærkede, at han ønsker, at Borgmesterens beslutning om at stoppe samarbejdet med Magleby Skolecenter tilbagekaldes. Ligeledes at beslutning om at stoppe for visitation til Magleby Skolecenter stoppes.