4.     Status på budgetproces 2019-2022(O)

Sagsnr.: 330-2018-7024                 Dok.nr.: 330-2018-303091                                Åbent

Kompetence: Rådet for Socialt Udsatte

 

Beslutningstema

Rådet for Socialt Udsatte orienteres om status på processen vedrørende budget 2019-2022.

 

Baggrund

Rådet for Socialt Udsatte er høringsberettiget og følger derfor processen vedrørende budget 2019-2022.

 

Høringsrunder

Der gennemføres 2 samlede høringsrunder. 1. høringsperiode finder sted i perioden fra 15. august til 22. august.

 

Høringsmaterialet vil bestå af det budgetoplæg, som Borgmesteren fremsender til Økonomiudvalg og Byråd i august, herunder katalog over effektiviserings- og besparelsesmuligheder.

 

Den 2. høringsrunde har til formål at indsamle høringssvar i forhold til en evt. budgetaftale. Center for Økonomi udsender høringsmateriale, når der foreligger en sådan aftale.

 

Høringsperioden er endnu ikke fastlagt, men det forventes at være en meget kort svarfrist, idet processen i denne fase kører i højt tempo. Administrationen vil udmelde høringsperioden, så snart at den er fastlagt og sikre at rådet har fastlagt møde i god tid.

 

Retligt grundlag

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

 

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1.    at Orienteringen tages til efterretning

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 13. juni 2018:

Fraværende:  Merete Keis Schrøder, Rikke Melau, Solveig Didriksen

Der var intet nyt siden sidst. Taget til efterretning.