7.     Planlægning af studietur(D)

Sagsnr.: 330-2018-7024                 Dok.nr.: 330-2018-303317                                Åbent

Kompetence: Rådet for Socialt Udsatte

 

Beslutningstema

Rådet skal drøfte den videre planlægning af studietur.

 

Baggrund

Rådet har tradition for som en del af årets arbejde at arrangere en studietur og inviterer relevante politikere og fagpersoner fra administrationen i Slagelse Kommune.

 

Rådet skal drøfte indhold og formål af studieturen.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1.    at Rådet skal drøfte den videre planlægning af studietur.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 13. juni 2018:

Fraværende:  Merete Keis Schrøder, Rikke Melau, Solveig Didriksen

Formanden arbejder videre med muligheden for at besøge Horsens og deres tiltag i forhold til særligt unge.