12.   Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

Sagsnr.: 330-2017-65128               Dok.nr.: 330-2018-265354                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Byrådet skal via Børne- og Ungeudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2018 til ombygning af Gl. Havrebjerg Skole, Krænkerupvej 54 i Havrebjerg.

 

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 5 mio. kr. til eget specialtilbud på Havrebjerg Skole. Anlægsmidlerne skal bruges til at ombygge skolen til etablering af kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 akutpladser.

 

Center for Skole vurderer, at Havrebjerg Skole efter ombygning vil egne sig til dette formål og har på denne baggrund besluttet at arbejde videre med denne placering.

 

Retligt grundlag

Jf. reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

 

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om at frigive anlægsbevillingen på stednummer 308500 Eget specialtilbud – Havrebjerg.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2018

2019

2020

2021

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

8.1

500

4.500

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

8.1

-500

4.500

 

 

Kassen

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchefen for Center for Skole indstiller,

 

1.    at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 4.500.000 kr. i 2019 til det på stednummer 308500 afsatte rådighedsbeløb, i alt 5.000.000 kr.

 

 

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018:

Fraværende: 

Anbefales til Økonomiudvalg og Byrådet.

 

Der afholdes "Åbent hus arrangement"  ultimo juni 2018.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. juni 2018:

Fraværende: 

Anbefales til byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2018-267102

Bilag 1 - Frigivelse af anlægsbevilling - 308500 Eget specialtilbud Havrebjerg

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 25. juni 2018:

Fraværende:  Steen Olsen (A)

 

Godkendt.