4.     Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-82744               Dok.nr.: 330-2018-655358                                          Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Årsrapport for Veteranindsatsen 2018.

 

Baggrund

Byrådet har på deres møde den 18. december 2017 godkendt Veteranstrategi for Slagelse Kommune. Efterfølgende er der udarbejdet Årsrapport 2018, der beskriver de fokusområder der har været arbejdet med i Slagelse Kommune og i den brede veteranindsats i 2018. Der var et ønske om at sikre et bredt input til arbejdet med en aktiv årsrapport, der hvert år skal fortælle, hvordan året er gået, men som også peger fremad og forslår forbedringer.

 

Derfor er der etableret et forum bestående af èn repræsentant fra en bred vifte af relevante organisationer og samarbejdspartnere samt frivillige, veteraner og pårørende – i alt ca. 25 personer. Dette forum – Veteran Dialogforum Slagelse – har givet input til årsrapporten.

 

Retligt grundlag

Danmarks Veteranpolitik og Slagelse Kommunes Veteranstrategi

 

 

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan tage Årsrapport 2018 til orientering.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Direktøren indstiller,

 

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager årsrapporten til orientering.

 

 

Bilag

330-2018-653191

Årsrapport for veteranstrategi Slagelse Kommune 2018

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2019:

Fraværende: 

Taget til orientering med følgende bemærkninger:

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget anerkender den store indsats veterankoordinatoren gør for veteranerne i Slagelse Kommune.

 

Flertal bestående af Christopher Trung (V), Morten Hass Augustsen (V), Palle Kristiansen (O), Ali Yavuz (A) og Sofie Janning (A) ønsker med baggrund i tidligere udvalgsbeslutning, at få suppleret årsrapporten med et bilag med konkret besvarelse af de 5 spørgsmål fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. august 2017.

 

Thomas Clausen (Ø), Christopher Trung (V), Morten Hass Augustsen (V), Palle Kristiansen (O), Ali Yavuz (A) og Sofie Janning (A) ønsker at få tilsendt referater/notater fra afholdte dialogmøder.

 

Thomas Clausen (Ø) ønsker, at administrationen udarbejder en navneliste på repræsentanterne fra Veterandialogforum.

 

Palle Kristiansen (O) ønsker en status på Veteran Jumpstart. Punktet skal på som særskilt punkt på det kommende Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde.

 

Thomas Clausen (Ø), Helle Blak (F), Christopher Trung (V), Morten Hass Augustsen (V) ønsker, at administrationen foretager en screening af, om veterankoordinatoren har de nødvendige ressourcer for at udarbejde de efterspurgte data - herunder en vurdering af, om der bør tilføres sekretærressourcer.