1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90442               Dok.nr.: 330-2019-15970                                            Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

 

Baggrund

Ingen bemærkninger.

 

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1.    at Dagsordenen godkendes.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2019:

Fraværende:  Ali Yavuz (A)

Dagorden godkendt med bemærkning om:

At (V) og resten af Social- og Beskæftigelsesudvalget gør opmærksom på, at der mangler en sag vedr. temaanalysen for Beskæftigelsesområdet.

 

Sagen vedr. temaanalyse skal på næstkommende møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Administrationen beklager, at sagen grundet tekniske problemer ikke er medtaget dagens udvalgsmøde