5.     Høring: Udkast til Børne- og Ungepolitik(B)

Sagsnr.: 330-2019-7896                 Dok.nr.: 330-2019-290162                                          Åbent

Kompetence: Rådet for Socialt Udsatte

 

Beslutningstema

Rådet for Socialt Udsatte skal tage stilling til om der skal afgives høringssvar til udkastet til Børne og Ungepolitik.

 

Baggrund

Slagelse Kommune har i den seneste tid været i gang med at revidere kommunens Børne- og Ungepolitik. Udkastet er baseret på børn og unges perspektiver og prioriteter i forhold til det gode børne/ungeliv. Det er afgørende for Børne- og Ungeudvalget, at det er børnenes og de unges stemme, der er omdrejningspunktet for politikken.

 

Udkastet er i høring til og med 4. september 2019.

 

Et evt. høringssvar skal udarbejdes i den vedhæftede skabelon til høringssvar.

 

Retligt grundlag

Serviceloven §19 stk. 2.

 

Handlemuligheder

Rådet kan vælge at afgive høringssvar.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1.    at Rådet for Socialt Udsatte tager stilling til om der skal afgives høringssvar.

 

 

Bilag

330-2019-290197

Udkast til  Børne- og ungepolitik

330-2019-290199

Skabelon til høringssvar

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 14. august 2019:

Fraværende:  Ann Mandrup Møller, Gert Maclean, Merete Keis Schrøder, Nina Jørgensen, Peter Thomas Raagaard

Udsat idet Børne- og Ungeudvalget den 5. august besluttede, at høringsprocessen vedr. den nye Børne- og Ungepolitik sættes på stand by. Der skal arbejdes videre med udkastet til politikken her i sensommeren, og efterfølgende kommer det reviderede udkast i høring.