1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90235               Dok.nr.: 330-2020-202765                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

1.    at Dagsorden godkendes.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Godkendt.