5.     Meddelelser(O)

Sagsnr.: 330-2020-10140               Dok.nr.: 330-2020-322117                                          Åbent

Kompetence: Rådet for Socialt Udsatte

 

Beslutningstema

Gensidig orientering fra rådsmedlemmer, forvaltninger og Rådets sekretariat.

 

1: Orientering fra Rådsmedlemmer

 

Gensidig orientering fra deltagelsen i konferencer, møder mv.

 

2: Orientering fra forvaltningen

 

Skæve boliger – Nordlunden

 

National evaluering af Socialt Frikort

Der er kommet en national evaluering af Socialt Frikort. Den kan læses på dette link:

https://sim.dk/media/38115/evaluering_sociale_frikort_ankestyrelsen_2020.pdf

 

3: Orientering fra sekretariatet

 

Budget orienteringsmøde den 10. september 2020 kl. 16:00 i Auditoriet, Torvegade 15.

Påmindelse herom.

 

Deltagelse i Landspanel fra Rådet for Socialt udsatte 31. august.

John og Gorm deltager.

 

Afholdelse af rådsmøde

Formand og sekretariat foreslår at næste ordinært møde holdes på Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse eller på Forsorgshjemmet Toften.

 

Tema til næste rådsmøde

Følgende har rådet ønske om:

·         Temadrøftelse med Rådgivning og Udbetalingen med orientering omkring den nye udlejningsaftale med boligorganisationerne i Slagelse Kommune.

·         Tema: Opfølgning på initiativer omkring kontanthjælpsloftet/Beskæftigelsesindsatsen i forhold til social udsatte hos Slagelse Kommune.

·         Tema: Kvalitetsstandard § 85 og § 83 samt evalueringen af Den sociale Hjemmepleje.

·         Tema: Brobyggersygeplejersken på Slagelse Sygehus (Funktion, udfordringer hun ser, samarbejde mellem region/kommune ift. udsattegruppen)

·         Tema: Distriktspsykiatrien

·         Tema: Rusmiddelcentret for blandt andet at høre om det nye forebyggende team.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

 

1.    at Orienteringerne tages til efterretning

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Rådet for socialt udsatte den 26. august 2020:

Fraværende:  Anne-Kristina Timmerman Hansen, Merete Keis Schrøder, Peter Thomas Raagaard

 

1: Orientering fra Rådsmedlemmer

 

Gensidig orientering fra deltagelsen i konferencer, møder mv.

 

Susanne orienterede om at SAND Nordvestsjælland er godt i gang med aktiviteter igen.

 

Anja orienterede om at boligselskabernes Økonomirådgivning har måttet klage til Finanstilsynet over en banks behandling af borgere.

 

2: Orientering fra forvaltningen

 

Skæve boliger – Nordlunden

Sekretæren orienterede om at projektet skrider planmæssigt fremad. 1. spadestik forventes til oktober.

 

National evaluering af Socialt Frikort

Sekretæren orienterede kort om at der er kommet en national evaluering af Socialt Frikort. Den kan læses på dette link: https://sim.dk/media/38115/evaluering_sociale_frikort_ankestyrelsen_2020.pdf

 

Folketinget skal tage stilling til om ordningen skal forsætte.

 

3: Orientering fra sekretariatet

 

Lighed i sundhed - forslag fra Rådet for Socialt Udsatte

Det nationale Råd for Socialt Udsatte har den 18. august sendt et åbent brev til alle kommunal- og regionalpolitikere med 10 forslag til mere lighed i sundhed. Det åbne brev, forslagene, en nyudgivelse om socialt udsattes sundhed og den udsendte pressemeddelelse er rundsendt til rådet.

 

Budget orienteringsmøde den 10. september 2020 kl. 16:00 i Auditoriet, Torvegade 15.

Sekretæren gav rådet en kort påmindelse om orienteringsmødet, hvor budget høringsmaterialet præsenteres for rådet.

 

Deltagelse i Landspanel fra Rådet for Socialt udsatte 31. august.

John og Gorm deltager fra Rådet.

 

Afholdelse af næste rådsmøde

Rådet besluttede at næste ordinære møde afholdes på Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse.

 

Tema til næste rådsmøde

Rådet besluttede at der til næste rådsmøde ønskes en temadrøftelse om:

·         Tema: Brobyggersygeplejersken på Slagelse Sygehus (Funktion, udfordringer hun ser, samarbejde mellem region/kommune ift. udsattegruppen)