8.     Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-15737               Dok.nr.: 330-2021-68564                                            Åbent

Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte ændring af dato for afholdelse af udvalgets møde i april 2021.

 

Sagens indhold

Næste møde i Lokalt Arbejdsmarkedsråd er rykket fra den 1. marts 2021 til den 12. april 2021 grundet Byrådsmøde. Derfor foreslås det, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde i april rykkes fra tirsdag den 6. april til mandag den 12. april 2021, således begge møder afholdes denne dag:

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget kl. 12:30 – 15:00

Lokalt Arbejdsmarkedsråd kl. 16:00 - 18:00

 

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

 

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget kan beslutte ændring af dato for afholdelse af udvalgets møde i april 2021.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget til ændring af mødedato.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller,

 

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter ændring af mødedato i april 2021, således at udvalgets møde afholdes mandag den 12. april 2021.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2021:

Fraværende: 

Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at rykke mødet, så det afholdes mandag, den 12. april 2021.