135. Godkendelse af dagsorden

Åbent

 

Sagsbeh.:

Berit Schau

Sagsid.:

340-2007-144106

Dok.nr.:

340-2008-65874

 

Juridisk regelgrundlag:

Forretningsorden for Skoleudvalget. Godkendt i Skoleudvalget den 31. maj 2007.

 

 

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Skoleudvalget § 3, skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

 

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Ingen.

 

 

Høring:

Ingen.

 

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

 

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

 

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      dagsorden godkendes.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Godkendt.