137. Skoleårets planlægning - klassedannelser/elevtal 2008-2009.

Åbent

 

Sagsbeh.:

Lone Hansen

Sagsid.:

340-2008-27176

Dok.nr.:

340-2008-73722

 

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskoleloven.

 

Sagsfremstilling:

Til orientering for Skoleudvalget er vedlagt en oversigt over antal klasser/elever i Sorø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2008-09, opgjort pr. 1.8.2008.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Nej.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

 

340-2008-82688

Elevtal pr. 1.8.2008-opgjort 14.8.2008

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Taget til efterretning.