138. Sorø Ungdomsklub - åbningstider.

Åbent

 

Sagsbeh.:

Hanne Ravn Christiansen

Sagsid.:

340-2008-27153

Dok.nr.:

340-2008-79098

 

Juridisk regelgrundlag:

Ungdomsskoleloven.

 

Sagsfremstilling:

En gruppe medlemmer af Sorø Ungdomsklub, Banevej 30 har ved underskrifter gjort opmærksom på, at der ikke er noget tilholdssted for de unge i perioden mellem 1. maj og 1. september, hvor ungdomsklubben er lukket.

 

Underskrifterne er sendt til Borgmesteren.

 

Underskriverne gør opmærksom på, at de er meget kede af den lukkeperiode og at de kunne ønske, at ungdomsklubben følger juniorklubbens sæson for åbning.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Ingen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ikke beregnet.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Virksomhedsplan for ungdomsskole/juniorklub/ungdomsklub.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      orienteringen tages til efterretning.                           

 

Bilag

 

340-2008-73703

Underskriftindsamling vedr. udvidelse af Sorø Ungdomsklubs åbningstid

340-2008-81195

Ungdomsskolens bemærkninger til underskriftsindsamling

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Taget til efterretning.