139. Juniorklubber - Belægningsoversigt for perioden Januar - August 2008

Åbent

 

Sagsbeh.:

Hanne Ravn Christiansen

Sagsid.:

340-2008-37181

Dok.nr.:

340-2008-79278

 

Juridisk regelgrundlag:

Ungdomsskoleloven.

 

Sagsfremstilling:

For perioden januar – august 2008 er udarbejdet belægningsoversigt over belægningen i junior- og ungdomsklubber.

 

Det fremgår af oversigten, at belægningen i hele perioden har været under det normerede antal pladser.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Ingen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet er med baggrund i forventet elevtal på 470.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Virksomhedsplan for ungdomsskolen/juniorklubber/ungdomsklubber.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      orienteringen tages til efterretning.                           

 

Bilag

 

340-2008-79494

Belægningsoversigt junior- og ungdomsklubber

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Taget til efterretning.