140. Orientering vedrørende projektet "Stygge Stryg..."

Åbent

 

Sagsbeh.:

Annemette Krabbe

Sagsid.:

340-2008-38039

Dok.nr.:

340-2008-82133

 

Juridisk regelgrundlag:

Ikke relevant.

 

Sagsfremstilling:

Til orientering for Skoleudvalget vedlægges projektbeskrivelse for projektet ”Stygge Stryg…” fra Sorø Musiske Skole. Projektet har modtaget kr. 100.000 fra Kultur og Fritidsudvalget i støtte.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Ikke relevant.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.                          

 

Bilag

 

340-2008-77809

Projekt stygge stryg og barske blæs.doc

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Taget til efterretning.