141. Folkeskolen - Evaluering af 10. klasse på Sorø Borgerskole

Åbent

 

Sagsbeh.:

Hanne Ravn Christiansen

Sagsid.:

340-2008-37172

Dok.nr.:

340-2008-79147

 

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskoleloven.

 

Sagsfremstilling:

Efter kommunesammenlægningen er der oprettet 10. klasse et sted i Sorø Kommune, nemlig på Sorø Borgerskole.

 

Efter afslutningen af skoleåret 2007-08 er der på Sorø Borgerskole foretaget en generel evaluering af 10. klasse.

 

Pr. 1. august 2007 var tilmeldt 39 elever og skoleåret sluttede med 34 elever. Til det kommende skoleår 2008-09 er tilmeldt 34 elever. 

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Ingen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til 10. klasse indgår i folkeskolens budget.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Borgerskolens virksomhedsplan.

 

Indstilling:

Direktionenindstiller,

 

at      orienteringen tages til efterretning og at Borgerskolen pålægges at fremkomme med en mere uddybende halv- og helårsevaluering i skoleåret 2008-09.                     

 

Bilag

 

340-2008-79478

Bilag vedr. evaluering af 10. klasse på Sorø Borgerskole 2007-08

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Godkendt.