144. Folkeskolen - Deltagelse i sundhedsprojekt i folkeskolen/ungdomsskolen

Åbent

 

Sagsbeh.:

Hanne Ravn Christiansen

Sagsid.:

340-2008-37673

Dok.nr.:

340-2008-80563

 

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskoleloven.

 

Sagsfremstilling:

Fagcenter Børn og Unge anbefaler, at Sorø Kommunes folkeskoler og ungdomsskolen indgår i et projekt om børnesundhed med Rockwool Fonden med henblik på at forbedre sundhedstilstanden blandt børn i folkeskolen/ungdomsskolen.

 

Rockwool Fonden har dannet et skolesundhedsnetværk med skolerne og skolerne forpligter sig på bl.a. at etablere sundhedsudvalg på skolerne, at måle på elevernes sundhed årligt (kondital, BMI m.v.). Rockwool Fonden bidrager med 80 kr. pr. elev, hvis skolerne lever op til de krav, der er stillet til samarbejdet.

 

Det er hensigten, at projektet indledningsvis igangsættes i 3 kommuner i landet: Helsingør, Gladsaxe og Sorø.

 

Byrådet/skoleudvalget skal udpege en person som besluttende medlem på landsnetværket ”SundSkoleNettet”, der vil blive nedsat. Det anbefales, at fagcenterchef Per Timm repræsenterer Sorø Kommune.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Ingen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Tilskud fra Rockwool Fonden med 80 kr. pr. elev.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Kommunens sundhedspolitik.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,                                 

 

at      skoleudvalget godkender, at folkeskolerne/ungdomsskolen deltager i skolesundhedsnetværket

at      fagcenterchef Per Timm indtræder som kommunens repræsentant i ”SundSkoleNettet”

 

 

Bilag

 

340-2008-80576

1  udkast til Landsvedtægter for SundSkoleNettet dk.doc

340-2008-80573

Betingelser for Rockwool FondenBørnesundhedspræsentation.ppt

340-2008-80566

Brev fra Rockwool Fonden

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Godkendt.