651. Naturbørnehuset - anvendelsesændring

Åbent

 

Sagsbeh.:

Jesper Storm

Sagsid.:

340-2012-27076

Dok.nr.:

340-2012-93050

 

Juridisk regelgrundlag:

Bygningsreglement BR08.

 

Sagsfremstilling:

Tidligere Munke Bjergby Skole og SFO, Veddevej 19, er i dag registreret under anvendelse som og godkendt til Skole og Forskning, men brugen af bygningen er i dag primært daginstitution. Udover daginstitutionen er det lokale foreningsliv også aktive brugere af huset, som tillige rummer diverse idrætsaktiviteter. For at kunne fortsætte brugen af bygningen til andet end skole og forskning er det lovmæssigt nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige ændringer. Nedenfor er opstillet 6 projektscenarier, som tillige er beskrevet i mere detaljeret grad i vedlagte bilag. De 6 projektscenarier omfatter kort:

 

Scenarie 1

Scenarie 1 tager udgangspunkt i den anvendelse, som finder sted i dag i bygningen. Personbelastningen i aulaen samt gymnastiksalen er tilsammen over 150 personer.

 

Scenarie 2

Scenarie 2 tager udgangspunkt i den anvendelse, som finder sted i dag i bygningen. Personbelastningen i aulaen samt gymnastiksalen er tilsammen under 150 personer.

 

Scenarie 3

Fagcenter Skole og Daginstitutions disponering af rum indskrænkes fremad til at omfatte den tidligere SFO. Tale- og hørercentret råder fortsat over de 3 lokaler, som de benytter i dag. Ligeledes bibeholder borgerforeningen sit lokale til kurser med underviser samt borgerforeningsmøder. Bygningen lukkes ned for brugere, som ikke kan godkendes under den nuværende anvendelseskategori. I dette scenarie vil foreningsaktiviteterne skulle henvises til andre lokaler udenfor bygningen. Personbelastningen i aulaen samt gymnastiksalen er tilsammen under 150 personer.

 

Scenarie 4

Dette scenarie bygger videre på scenarie 3, men hvor foreningsaktiviteterne, som kan godkendes under den nuværende anvendelseskategori, fortsætter uhindret som i dag. Personbelastningen i aulaen samt gymnastiksalen er tilsammen under 150 personer.

 

Scenarie 5

Dette scenarie bygger videre på scenarie 3, men hvor foreningsaktiviteterne, som kan godkendes under den nuværende anvendelseskategori, fortsætter uhindret som i dag. Personbelastningen i aulaen samt gymnastiksalen er tilsammen over 150 personer.

 

 

Scenarie 6

Scenarie 6 beskriver situationen hvor daginstitutionen lukker ned og hvor fritidsbrugerne (Høstfest, juletræsfest, sommermarked, kor, fællesspisning, fastelavn og lign.) henvises til andre lokaler udenfor bygningen. Aktiviteter under anvendelseskategori Skole og Forskning vil kunne fortsætte. Dette gælder bl.a. tale- og hørecenter, idrætsaktiviteter i gymnastiksal samt borgerforeningsmøder.

 

Naturbørnehuset har fremsendt skrivelse ”bh skriv 1”, som er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

 

Høring:

Ingen

 

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske omkostninger ved gennemførelse af følgende scenarier skønnes at være:

 

Scenarie 1 i alt 2.226.400 kr. ex. moms.

Scenarie 2 i alt 1.898.732 kr. ex. moms.

Scenarie 3 i alt 1.452.000 kr. ex. moms

Scenarie 4 i alt 1.452.000 kr. ex. moms

Scenarie 5 i alt 2.231.966 kr. ex. moms.

Scenarie 6 ukendt på nuværende tidspunkt

 

Stabscenter Ejendom anbefaler, at der udover beløbene under de 6 scenarier bevilliges yderligere 470.000 kr. ex. moms for at ”løfte” bygningens stand.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

 

Indstilling:

Det indstilles,

 

at      scenarie 1 samt Stabscenter Ejendoms anbefaling til at løfte bygningens stand gennemføres inden for en beløbsramme på 2,7 mio. kr. ex. moms,

 

at      projektet videresendes til de kommende budgetforhandlinger,

 

at      sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, og

 

at      sagen videresendes til Kultur og Fritidsudvalget til orientering.

 

Bilag

 

340-2012-99027

bh skriv 1.docx

340-2012-95119

Notat Ejendomscentret.doc

 

 

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 12. juni 2012:

Ikke til stede:  Anita Skjoldager Eskildsen

 

Scenarie 2 indstilles videresendt til de kommende budgetforhandlinger.

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Økonomiudvalget, den 20. juni 2012:

Ikke til stede:  Ingen.

 

Godkendt.