Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017
Referat
Dato:04-12-2013
Tid:20:00 - 00:00
Sted:Stenlille-stuen, 1. sal, Det gl. Rådhus på Torvet i Sorø
Deltagere:Jørgen Larsen, Carsten Petersen, Rikke Bach Nielsen, Annette Raaschou van der Star
Afbud:Bo Christensen