3.     Valg af næstformand

Åbent

 

Sagsbeh.:

Gitte Højsgaard

Sagsid.:

340-2013-56802

Dok.nr.:

340-2013-191525

 

Indstilling:

Administrationen indstiller i henhold til konstitueringsaftalen, at:

 

1.      Rikke Bach Nielsen (A) vælges som næstformand.

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget 2014-2017, den 4. december 2013:

Ikke til stede:  Bo Christensen

 

Godkendt.