49.   Meddelelsessag

Åbent

 

Sagsbeh.:

Karin Lizzi Heilesen

Sagsid.:

340-2017-30050

Dok.nr.:

340-2017-157787

 

Baggrund for sagens forelæggelse:

-

 

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling:

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

·         Henvendelse fra Ruds Vedby Garden vedrørende fripladser.

 

 

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

 

1.      Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag

 

340-2018-119625

Opfølgning fra Ruds-Vdby Garden pa| Kultur- og Fritidsudvalgs Dialogmøde 13. juni 2018