50.   Events 2019

Åbent

 

Sagsbeh.:

Mette Tingholm

Sagsid.:

340-2018-10137

Dok.nr.:

340-2018-115053

 

Baggrund for sagens forelæggelse:

Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har på et fælles dialogmøde i foråret drøftet mulighederne for at nytænke puljen til events, som har eksisteret siden 2016.

 

Sagens gang:

Kultur og Fritidsudvalget – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling:

Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget oprettede i 2016 en fælles pulje, der har til formål at understøtte større events i Sorø Kommune. Der er afsat 200.000 kr. i puljen.

 

Siden puljens oprettelse har de fire events; Sorø Jazzfestival, Kyndelmisse lysfest, Slaraffen børnekulturuge og Klassisk køredag fået del i puljen på årlig basis.

 

På et fælles dialogmøde har begge udvalg drøftet muligheden for at åbne op for, at også andre events vil kunne få del i puljen.

 

Ansøgningsprocedure for 2019

De fire kendte aktører kontaktes med henblik på at indsende en ansøgning. Ansøgningen skal dels indeholde en plan for eventen i 2019 samt en evaluering af de foregående års events, herunder en beskrivelse af målgrupper og økonomi.

 

Samtidig opfordres andre aktører til at søge puljen via et såkaldt ”open call”. Der annonceres i Sorø Avis, på Sorø Kommunes hjemmeside og Facebook. Ansøgningsfristen bliver den 10. oktober.

 

Kriterierne for at kunne søge er:

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

De to udvalg vil på et fælles møde den 6. november tage stilling de indkomne ansøgninger og uddele midlerne i puljen.

På mødet vil udvalgene endvidere drøfte, hvorvidt der skal justeres i ansøgningsproceduren og kriterierne for puljen fra 2020 og frem.

 

Høring:

Ikke relevant.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

 

Væsentlige afledte konsekvenser:

Der annonceres offentligt via et ”open call” for puljen til events.

 

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

 

1.      Kendte aktører kontaktes med henblik på at indsende en ansøgning til puljen i 2019

 

2.      Andre aktører opfordres til at søge puljen via et såkaldt ”open call”. Der annonceres i Sorø Avis, på Sorø Kommunes hjemmeside og Facebook. Ansøgningsfristen bliver den 10. oktober.

3.      De indkomne ansøgninger drøftes på et fælles møde den 6. november med henblik på at fordele midlerne i puljen.