Vordingborg Kommune

 

 

 

 

Sundhedsudvalget

 

Referat

 

 

 

 

 

Dato

14-05-2013

Tidspunkt

15.30

Sted

Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Fraværende

Lena Schroll og Carsten Rasmussen tiltrådte mødet kl. 16.00 og deltog ikke i behandling af sag nr. 4

 

Bemærk

Projektleder Tina Egevang Kjær deltager under behandling af sag nr. 4 og 5

 


Indholdsfortegnelse

 

 

 

Sag nr.

 

 

1.           Orientering fra formanden

2.           Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

3.           Sundhedsudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

4.           Orientering om slutevaluering på satspuljeprojektet 'Kom i Form'

5.           Orientering om status på Vordingborg Kommunes børneovervægtstilbud

6.           Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

7.           Forslag til Politik for Frivillighed

8.           Orientering om udlevering af antabus på Sundhedscenter  Stege

9.           Orienteringssag - Årsberetning 2012 - Utilsigtede Hændelser

10.         Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

11.         Eventuelt

12.         Underskriftsblad