10.  Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

 

Vordingborg Kommune, Udviklingsstaben     Komp.udv.: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling     Sagsbeh.: Claus Lyngby Petersen/dool

 

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2010.

Resumé

På dialogmøderne i februar-marts 2013 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål har nu været rejst i de respektive fagsekretariater, og den samlede tilbagemelding fremlægges nu.Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts 2013. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen.

 

13 Lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. I hovedtræk drejer lokalrådenes tilbagemeldinger sig om følgende:

 

 

Svarene fra fagsekretariaterne sendes til godkendelse i direktionen med henblik på efterfølgende orientering i de respektive fagudvalg, og endelig udsendelse af svar til lokalrådene i juni 2013.

 

Bilag

Bilag - Samlet tilbagemelding fra dialogmøder 2013 - 33667-13 - rev. 07-05-2013.docx

 

Indstilling

Direktionen indstiller i møde den 30. april 2013,

 

at               fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2013 godkendes,

 

at               svarene sendes videre til orientering i fagudvalgene.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.