7.  

Aftalestyring - fagsekretariaterne

 

Vordingborg Kommune, Direktionssekratariatet     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen      Sagsbeh.: Helle Munk

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling.

Vordingborg Kommune indgår aftalestyring jfr. Vordingborgmodellen med samtlige fagsekretariater blandt andet for at være med til at virkeliggøre kommunalbestyrelsens visioner og politiske målsætninger for kommunen.

 

Aftalestyring betyder blot, at Kommunalbestyrelsen indgår en aftale med hver enkelt fagsekretariat om dialog, økonomi, ydelser samt politiske delmål og sekretariaternes mål. Aftalerne er 1-årige.

 

Derudover fastlægger aftalerne mål og rammer som fagsekretariaterne skal fungere indenfor,  sikrer at ansvaret for økonomien og udførelsen af opgaverne er samlet i virksomhederne, hvilket giver mulighed for at se kvalitet, ydelser og økonomi i sammenhæng.

 

Der har været afholdt dialogmøder mellem fagsekretariater og fagudvalg.

 

Økonomi.

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

 

Bilag

 

Bilag - Aftale Fagsekretariat Social 2008

 

Indstilling.

Direktionen foreslår i møde den 27. november 2007,

at               forslag til aftale godkendes og oversendes til politisk behandling.

 

Beslutning fra Socialudvalget den  04-12-2007

 

Godkendt oversendes til kommunalbestyrelsen til videre foranstaltning.