2.  Efterretningssag - Klagerådets årsberetning 2007

 

Vordingborg Kommune, Fagsekretariat Social     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 16.08.20K07     Sagsbeh.: Christian Dideriksen

 

ÅBEN SAG

Lovgrundlag.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Sagsfremstilling.

Af de af klagerådet vedtagne retningslinier for rådets virksomhed § 10 fremgår, at klagerådet afgiver en årsberetning til kommunalbestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal året efter.

 

Klagerådet har på møde den 22. februar 2008 godkendt årsberetning for 2007. Beretningen vedlægges som bilag.

 

 

Bilag.

Bilag - Dok.nr 2008-23806 - Klagerådets årsberetning 2007

 

Indstilling.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at               klagerådets årsberetning 2007 tages til efterretning

 

 

 

Beslutning fra Socialudvalget den  05-03-2008

Fraværende: Afbud fra Poul A. Larsen og Yvette Espersen

 

Indstillingen godkendt -  oversendes til kommunalbestyrelsen til videre foranstaltning.,