Guldborgsund Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2009 - 30/06/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6

  Maj

14/5

  April

16/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Partnerskabsaftale mellem Guldborgsund Kommune og Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF)

92.

 Fremrykning af anlægsinvesteringer i 2009

93.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 111, Feriecenter Gedesby og kommuneplantillæg nr. 11

94.

 Regnskab og årsberetning for Bygningsforbedringsudvalget 2008

95.

 Besparelsesforslag for 2009 og 2010, Økonomiudvalget

96.

 Driftsbesparelser/effektiviseringer 2009-2013, Udvalget for Teknik og Miljø

97.

 Driftsbesparelser/effektiviseringer 2009-2013, Guldborgsund Redningsberedskab

98.

 Driftsbesparelser/effektiviseringer 2009-2013, Udvalget for Faste Ejendomme

99.

 Besparelsesforslag 2009 - 2010 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

100.

 Forslag til besparelser/effektiviseringer for budget 2009 og efterfølgende år på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

101.

 Forslag til besparelser/effektiviseringer for budget 2009 og efterfølgende år på Børne- og Skoleudvalgets område.

102.

 Besparelsesforslag, Social- og Sundhedsudvalget

103.

 Resultat vedr. busudbud af lukkede skoleruter

104.

 Ansøgning om udmøntning af bloktilskudsmidler til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

105.

 Anlægsregnskab for indretning af arbejdspladser og legestue på P.M. Møllersvej

106.

 Frivillige sundhedsaftaler

107.

 Kørsel for et begrænset publikum i Guldborgsund Kommune

108.

 Kloakforsyningen - frigivelse af rådighedsbeløb til slambygning på Væggerløse Renseanlæg

109.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafikregulering i Slotsgade, Sundbystræde og Rosenvænget i Nykøbing F.

110.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til parkeringsfaciliteter m.v. til Nørre Alslev Sportscenter

111.

 Bøtø Ringvej - ny cykelsti

112.

 Bøtø Ringvej - ny højresvingsbane

113.

 Resultatrevision 2008

114.

 Forkøbsret til Stubbekøbing Varmeværk med tilhørende transmissionsnet

115.

 Forenkling af bybusnet - opfølgning på busplan KT2009

Lukket punkt

116.

 Telebus/-taxiordning i Guldborgsund Kommune - opfølgning på busplan KT2009

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Meddelelse om længerevarende fravær - indkaldelse af stedfortræder

66.

 Samlet forslag til Kommuneplan 2009-2021

67.

 Partnerskabsaftale mellem Guldborgsund Kommune og University College (UCSJ)

68.

 Stigning i antal kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund

69.

 Afsluttede anlægsregnskaber - regnskab 2008

70.

 Årsregnskab 2008

71.

 Ændret procedure for budgetopfølgning

72.

 Udmøntning af Budgetstrategi 2010, herunder indfrielse af leasingkontrakt

73.

 Energibesparende foranstaltninger -forskydning af "tilbagebetaling" til Energipulje

74.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 109, Genbrugsplads Bøtø og kommuneplantillæg nr. 12 til Sydfalster Kommuneplan 2004-2016

75.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 118, Dagligvarebutik i Guldborg og kommuneplantillæg nr. 2 til Sakskøbing Kommuneplan 2004-2013

76.

 Forslag til Lokalplan 128 og kommuneplantillæg nr. 11 til Sydfalster Kommuneplan 2004-2016

77.

 Kommuneplantillæg vedr. Statsfængsel

78.

 Renovering af hallerne i Guldborgsund Kommune - præcisering af anvendelse af budgetbeløb

79.

 Renovering af haller - anlægsbevilling

80.

 El-sikkerhed i kommunale ejendomme

81.

 Frigivelse af beløb til udførelse af AT-påbud i 2009

82.

 Byggesagsgebyrer 2009

83.

 Frigivelse og fordeling af ordinær byfornyelsesramme for 2009

84.

 Fælleskommunalt erhvervsareal - Industricenter Maribo "Råhavegård" - Overenskomst

85.

 Endeligt anlægsregnskab - sted.nr. 031511 Tilbygning af Nørre Alslev Hallen

86.

 Endeligt anlægsregnskab for projektet "Forsyningsledninger til Slotsbryggen, område 6, 7 og 8"

87.

 Fjernvarmeforsyningen - frigivelse af rådighedsbeløb til ledningsrenovering på Neergaardsvej

88.

 Kystsikring ved Sdr. Boulevard, Gedser

89.

 Visit Guldborgsund - Årsrapport og Årsregnskab 2008

90.

 "Et sundt frokostmåltid" - køkkenanalyse og driftsøkonomi.

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Låneoptagelse vedr. 2008

50.

 Driftsoverførsler fra 2008 til 2009

51.

 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb 2008 til 2009

52.

 Kommunegaranti for Stubbekøbing Fjernvarmeselskabs udvidelse af forsyningsnet

53.

 Tilsynsrapport fra Arbejdsdirektoratet i forhold til Jobcenter Guldborgsunds administration af rådighedsreglerne

54.

 Anlæg 2009 - dagtilbudsområdet.

55.

 Nykøbing F. Hallen - Hal 3 - antagelse af totalentrepriseprojekt efter licitation

56.

 Udkast til Handicappolitik for Guldborgsund Kommune

57.

 Ansøgning om anlægsbevilling til 1. etape af kloakering af Blæsebjerg-Gundslev

58.

 Ansøgning om anlægsbevilling, Skerne kloak

59.

 Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for 2009 til kloakledningsrenovering

60.

 Ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse

61.

 Opkrævning af gebyr for behandling af sager om regulering af vandløb

62.

 Forurenede grunde i Guldborghave

Lukket punkt

63.

 Salg af "Børnegården" på Østerbyvej 3 i Radsted

Lukket punkt

64.

 Salg af arealer/ejendom beliggende Stengade 13-15 og Sjællandsgade 1

    Til top