Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Orientering fra Børn & Unge - Jes Jørgensen

2.

 Opfølgning på møde med Transportdirektør vedr. svar fra KL

3.

 Manglende inddragelse ifm. ombygning af cafeteria og syge luk-af

4.

 Skånejob og aktivering

5.

 Neuropædagogisk undervisning - svar fra Job- og Voksencenterchef

6.

 Tildelingsmodel

7.

 Kvalitetsstandard på det specialiserede voksenområde

8.

 Konsulenter på handicapområdet

9.

 Udbud af hjælpemidler

10.

 Orientering og gennemgang af konvention

11.

 Årsmøde - Handicaprådenes dag den 25. februar 2020

12.

 Evt.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk