Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Mødedatoer 2015

3.

 Mulighed for afholdelse af MUS hvert 2. år og GRUS hvert 2. år.

4.

 Revideret Personalepolitik

5.

 Referater fra HOU og Fælles MED-Administrationen

6.

 Oprettelse af kommunale mikrofleksjob

7.

 Arbejdsmiljø - Arbejdsmiljødrøftelse 2014

8.

 Orientering årshjul 2015

9.

 Evaluering af Hovedudvalgets arbejde i 2014, aftalte retningslinier, procedurer og forretningsorden. Medlemmernes uddannelsesbehov i forbindelse med varetagelse af udvalgsposten vurderes.

10.

 Drøftelse af lokal AKUT-pulje for 2015.

11.

 Overgang til digital post

12.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk