Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12

  Sep - Aug - Jul

15/9

  Jun - Maj - Apr

11/6

  Mar - Feb - Jan

11/3 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicaprådets inddragelse vedr. inklusion i folkeskolen

2.

 Handicappolitik

3.

 Orientering - Døråbner - Sundhedshuset i Marstal

4.

 Den fremtidige proces for arbejdet med kvalitetsstandarder

5.

 Evaluering af prisuddelingen 2014

6.

 Møderække for 2015 - Handicaprådet

7.

 Besøgsrunde 2015

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra Handicaprådsmøde den 28. maj 2014

2.

 Budget 2015-18

3.

 Handicappris 2014

4.

 Forslag til fremtidig procedurer for kvalitetsstandarder

5.

 Invitation til dialogmøde med Frivilligekoordinator

6.

 Evt.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Handicapseminar 9. maj 2014 - orientering fra Handicaprådets deltagere

2.

 Netværket handicapraad.socialstyrelsen.dk

3.

 Drøftelse af udviklingsønsker 2015

4.

 Den fremtidige proces for arbejdet med kvalitetsstandarder

5.

 Drøftelse af behovet for af flere møder i Handicaprådet

6.

 Ansøgning til Tilgængelighedspuljen 2014 vedr. tilgængeligheden til Svømmehallen i Marstal

7.

 Handicappris 2014 - annoncering

8.

 Handicaprådets inddragelse i inklusion i folkeskolen

9.

 Brosten i Ærøskøbing

10.

 Evt.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ændringer til forslag til Gågaderegulativ for Marstal

2.

 Tilgængelighed til Svømmehallen i Marstal

3.

 Orientering om høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN|s konvention om rettigheder for personer med handicap

4.

 Vedtægter for Ærø Kommunes Handicapråd

5.

 Forretningsorden for Ærø Kommunes Handicapråd

6.

 Invitation til seminardag for kommunale handicapråd

7.

 Tilsynspolitik efter Servicelovens § 151c

8.

 Orientering

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Konstituering

2.

 Udarbejdelse af høringssvar vedr. gågaderegulativ i Kirkestræde i Marstal.

3.

 Møderække for 2014 - Handicaprådet

4.

 Udkast til brev fra Handicaprådet til Region Syd om besigtigelse af forholdende på Sygehuset

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk