Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12

  Sep - Aug - Jul

12/9

  Jun - Maj - Apr

6/6

  Mar - Feb - Jan

7/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af suppleant.

2.

 Orientering fra Handicap- og psykiatriområdet.

3.

 Godkendelse af dagsorden og referat.

4.

 Evaluering af processen omkring Handicapprisen 2016.

5.

 Høringsprocedure i Handicaprådet

6.

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune.

7.

 Mødedatoer i 2017.

8.

 Eventuelt.

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Præsentation af Handicaprådets nye sekretær, Voksen-/handicapsagsbehandler Helle Kieler

3.

 Parkeringsplader på torvet i Ærøskøbing

4.

 Handicaprisen 2016

5.

 Fremtidigt samarbejde mellem Handicapråd og handicap-/psykiatriområdet

6.

 Orientering om Handicappolitikken

7.

 Høring budget 2017-2020 1. behandling

8.

 Evt.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Præsentation af ny leder for Handicap og Psykiatri, Jørgen Knudsen

3.

 Fremadrettet sekrætær for området

4.

 Parkeringspladser

5.

 Budgetønsker fra DH Ærø

6.

 Socialøkonomisk virksomhed/beskæftigelse af Ærøhuset, Reberbanen og Østersøen

7.

 Kvalitetsstandarder

8.

 Handicappris 2016

9.

 Evt.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Drøftelse af referatpraksis for Handicaprådet

3.

 Drøftelse af proceduren omkring revision af Handicappolitikken

4.

 Inddragelse af Det Centrale Handicapråds Årsberetning 2014-2015

5.

 Orientering

6.

 Evt.

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk