Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/11

  Sep - Aug - Jul

8/9

  Mar - Feb - Jan

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering fra Teknik/ Miljø og Havneudvalget

3.

 Drøftelse om kommunens tilbud til hjerneskadede

4.

 Høringssvar til kvalitetsstandarder

5.

 Orientering om forslag Mødeplan 2021

6.

 Orientering fra Ældre- og Sundhedschefen vedr.ensomhed

7.

 Orientering fra Ældre- og Sundhedschefen vedr. sommerpakken

8.

 Orientering om sagsbehandlingstid for handicapbiler

9.

 Orientering om temadag i DH- Ærø vedr. Børn og Unge

10.

 Orientering og drøftelse af Flekstrafik

11.

 Drøftelse af sygetransport til og fra Ærø

12.

 Drøftelse af administrationens tilgang til borgere uden NemId

13.

 Handicaprådenes dag 2021

14.

 Eventuelt

Lukket punkt

15.

 Handicapprisen 2020

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering samt spørgsmål ved Job- og Voksenchef

2.

 Forespørgsel fra Handicaprådet - Coronabetinget opgaveløsning

3.

 Danmarkskortet 2019

4.

 Socialpolitikgruppe mandag den 14. september 2020

5.

 Nye kommunale handicappolitiker

6.

 Tilmeld dig Det Centrale Handicapråds nyhedsbrev

7.

 Tværsektionelt udbud på stomiprodukter

8.

 Til orientering - Høringssvar Ældre - og Sundhedsområdet

9.

 kvalitetsstandarden for Hjælpemidler og forbrugsgoder, Kvalitetsstandarden for boligindretning og kvalitetsstandarden for træning

10.

 Tillæg til kvalitetsstandarden om bilsager

11.

 Revidering af kvalitetsstandard Misbrugsindsats

12.

 Atriumgården Ærø Rådhus - anmodning om udtalelse fra Handicaprådet

13.

 Ny handicappolitik i Ærø kommune

14.

 Prøv det selv dagen

15.

 Budget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra Børn & Unge - Jes Jørgensen

2.

 Opfølgning på møde med Transportdirektør vedr. svar fra KL

3.

 Manglende inddragelse ifm. ombygning af cafeteria og syge luk-af

4.

 Skånejob og aktivering

5.

 Neuropædagogisk undervisning - svar fra Job- og Voksencenterchef

6.

 Tildelingsmodel

7.

 Kvalitetsstandard på det specialiserede voksenområde

8.

 Konsulenter på handicapområdet

9.

 Udbud af hjælpemidler

10.

 Orientering og gennemgang af konvention

11.

 Årsmøde - Handicaprådenes dag den 25. februar 2020

12.

 Evt.

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk