Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra Børn & Unge - Jes Jørgensen

2.

 Opfølgning på møde med Transportdirektør vedr. svar fra KL

3.

 Manglende inddragelse ifm. ombygning af cafeteria og syge luk-af

4.

 Skånejob og aktivering

5.

 Neuropædagogisk undervisning - svar fra Job- og Voksencenterchef

6.

 Tildelingsmodel

7.

 Kvalitetsstandard på det specialiserede voksenområde

8.

 Konsulenter på handicapområdet

9.

 Udbud af hjælpemidler

10.

 Orientering og gennemgang af konvention

11.

 Årsmøde - Handicaprådenes dag den 25. februar 2020

12.

 Evt.

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk