Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

10/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering fra Teknik/ Miljø og Havneudvalget

3.

 Drøftelse om kommunens tilbud til hjerneskadede

4.

 Høringssvar til kvalitetsstandarder

5.

 Orientering om forslag Mødeplan 2021

6.

 Orientering fra Ældre- og Sundhedschefen vedr.ensomhed

7.

 Orientering fra Ældre- og Sundhedschefen vedr. sommerpakken

8.

 Orientering om sagsbehandlingstid for handicapbiler

9.

 Orientering om temadag i DH- Ærø vedr. Børn og Unge

10.

 Orientering og drøftelse af Flekstrafik

11.

 Drøftelse af sygetransport til og fra Ærø

12.

 Drøftelse af administrationens tilgang til borgere uden NemId

13.

 Handicaprådenes dag 2021

14.

 Eventuelt

Lukket punkt

15.

 Handicapprisen 2020

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk