Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Direktionen)

Mødeoversigt: Direktionen

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

14/12 14/12

  November

27/11 9/11 9/11

  Oktober

23/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Pulje i 2021 til ekstra rengørring

3.

 Gensidig orientering - åben del

Lukket punkt

4.

 Gensidig orientering - lukket del

5.

 Revidering af "Lønstyringsnotat"

Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Revidering af "Lønstyringsnotat"

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Virtuelt møde om strategisk fundraising i Ærø Kommune (08.30-09.30)

3.

 Tid til ledelse i daginstitutioner

4.

 Minimumsgrundlag for drift af børnehaven Kernehuset

5.

 Tværgående uddannelsespulje 2021

6.

 Drøftelse af principper for sagsfremstillinger

7.

 Godkendelse af mødeplan 2021

8.

 Gensidig orientering - åben del

Lukket punkt

9.

 Gensidig orientering - lukket del

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Borgerinddragelse i Ærø Kommune - Dagsordensspunkt fra Socialdemokratiet

3.

 Virtuelt møde: Repræsentanter fra regionen fortæller om borgerinddragelse

4.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Teknik-, miljø- og havneudvalget

5.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Kultur- og Socialudvalget

6.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

7.

 Pulje i 2021 til ekstra rengørring

8.

 Ærøfærgerne: Fordeling af midler af sommerpakke 2

9.

 Tværgående uddannelsespulje 2021

10.

 Gensidig orientering - åben del

Lukket punkt

11.

 Gensidig orientering - lukket del

12.

 Proces for indføring af nyt dagsordenssystem

Gå til toppen af siden 
Punkter

12.

 Proces for indføring af nyt dagsordenssystem

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Orientering omkring merudgifter/refusion pga COVID-19

3.

 Opfølgning på budgetvedtagelsen 2021-24

4.

 Borgerinddragelse i Ærø Kommune - Dagsordensspunkt fra Socialdemokratiet

5.

 Samarbejde om DR Fyn Udesendinger i 2021

6.

 Skovrejsning på Ærø

7.

 Ophævelse af klausul for Kulturladen

8.

 En indgang til det offentlige - Fælles call- og kontaktcenter for Rådhuset og Job og Voksencenteret

9.

 Tid til ledelse i daginstitutioner

10.

 Minimumsgrundlag for drift af børnehaven Kernehuset

11.

 Gensidig orientering - åben del

Lukket punkt

12.

 Gensidig orientering - lukket del

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Drøftelse af kommunal deltagelse ved møder, som afholdes af partiforeninger

3.

 Borgerinddragelse i Ærø Kommune - Dagsordensspunkt fra Socialdemokratiet

4.

 Gensidig orientering - åben del

Lukket punkt

5.

 Gensidig orientering - lukket del

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk