Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2009 - 31/12/2009

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/11

  Sep - Aug - Jul

10/9 3/9 4/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Mødeplan 2010

3.

 Multimedieskat

4.

 Motions Center

5.

 (Pension Danmark) Sundhedsordning

6.

 Lokal forsøgsordning AKUT

7.

 Personalefesten 2010

8.

 Implementering af kommunalbestyrelsens beslutning om ændringer af den administrative struktur

9.

 Procedure for drøftelse af overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning

10.

 Eventuelt

11.

 Tilbud om Rejsehold fra Videnscenter for Arbejdsmiljø

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af evalueringsrapport - Evaluering og anbefalinger vedr. organisationsstruktur Ærø Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af budgetmateriale - Budget 2010-13

2.

 Multimedieskat

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Oplæg til anskaffelse og implementering af intranet

3.

 Procedureretningslinjer for Trivsel og sundhed i Ærø Kommune

4.

 Procedure for drøftelse af overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning

5.

 Nedsættelse af festudvalg vedr. personalefesten 2010

6.

 Lokal forsøgsordning AKUT

7.

 Orientering om budget 2010 og overslagsårene 2011-13

8.

 Eventuelt

9.

 Daglig sikkerhedsleder

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk