Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2010 - 31/12/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

9/11

  Sep - Aug - Jul

13/9 2/9 2/9 17/8

  Jun - Maj - Apr

11/5

  Mar - Feb - Jan

9/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Mødeplan 2011

3.

 (Pension Danmark) Sundhedsordning

4.

 Årshjul

5.

 Revision af MED- aftale

6.

 Information i MED- organisationen

7.

 Orientering om Kommunens budget for 2011-14

8.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetforslag 2011-14 til 1. behandling i høring

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af budgetmateriale - Budget 2011-14

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2011-14 - 1. behandling drøftelse med Økonomiudvalget

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om budget 2011 og overslagsårende 2012-14

3.

 Orientering om anvendelse af 3-parts midler til seniorinitiativer

4.

 Ændring af "Aftale om medindflydelse og medbestemmelse"

5.

 Evaluering af personalefesten 2010

6.

 Personalepolitisk Forum - evt. deltagelse fra Ærø Kommune

7.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat

2.

 Orientering om budget 2011-14

3.

 Trepartsmidler-Kompetenceudvikling og seniorinitiativer

4.

 (Pension Danmark) Sundhedsordning

5.

 Oplæg til anskaffelse og implementering af intranet

6.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Akutmidler

3.

 Procedure for drøftelse af overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplan- lægning

4.

 Direktionens rolle, størrelse og opgavefordeling efter Henrik Leth´s fratrædelse pr. 28. februar 2010

5.

 Medarbejderinformation via kommunens hjemmeside

6.

 Arbejdsskade

7.

 Eventuelt

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk