Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

26/11

  Sep - Aug - Jul

23/9 10/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

28/5

  Mar - Feb - Jan

27/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Mødedatoer 2014

3.

 Ny uddannelse om kompetenceudvikling (KL og KTO), samt temadage fra PUF

4.

 Arbejdsmiljø - arbejdsmiljødrøftelse 2013

5.

 Orientering årshjul 2014

6.

 Evaluering af Hovedudvalgets arbejde i 2013, aftalte retningslinier, procedurer og forretningsorden. Medlemmernes uddannelsesbehov i forbindelse med varetagelse af udvalgsposten vurderes.

7.

 Drøftelse af kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet, herunder evaluering af anvendelsen af MUS-samtaler

8.

 Drøftelse af lokal AKUT-pulje for 2014

9.

 Orientering om Den kommunale Kompetencefond

10.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetforslag 2014 - 17 til 1. behandling i høring.

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering v/ afd.leder Linda Andersen om 1. behandling af budget 2014

3.

 Emner til drøftelse med Økonomiudvalget den 12. september 2013

4.

 Drøftelse af kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet, herunder evaluering af anvendelsen af MUS-samtaler.

5.

 Ny uddannelse om kompetenceudvikling (KL og KTO)

6.

 Henvendelse fra Kriminalforsorgen

7.

 Feriefonden for Langeland og Ærø Kommuner - Regnskab 2012 samt bestyrelsens sammensætning

8.

 Eventuelt

9.

 Invitation til temadag fra PUF

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af basisbudget 2014/budgetseminar

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering Budget 2014

3.

 helhedsorienteret sagsbehandling (socialt bedrageri)

4.

 Indpasning af børne og ungeområdet i kommunens MED-struktur

5.

 Indpasning af Voksenområdet i kommunens MED-struktur

6.

 Frivillighedsarbejde på Ærø

7.

 Årshjul 2013 - Hovedudvalget

8.

 Budget 2014 - Hovedudvalgets deltagelse i budgetseminar

9.

 Møder i forbindelse med budget 2014

10.

 Dansens dag

11.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Årshjul: opfølgning på punkter fra 2012:

3.

 Årshjul 2013

4.

 Prioritering af arbejdsmiljøpuljen

5.

 Arbejdsskader 2012

6.

 Deltagelse i budgetseminar

7.

 Ændring af MED-struktur på baggrund af ny skolestruktur

8.

 Frivillighedsarbejde på Ærø

9.

 Opdatering af kommunens hjemmeside - medarbejderinfo

10.

 Eventuelt

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk