Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

19/12

  November

1/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler for 2017

3.

 Arbejdsmiljø - Arbejdsmiljødrøftelse 2017

4.

 Drøftelse af Ærø kommunes gaveregulativ

5.

 Evaluering af Hovedudvalgets arbejde i det forløbne år, jf. Hovedudvalgets forretningsorden § 11 (herunder medlemmernes uddannelsesbehov)

6.

 Behandling af budget og orientering.

7.

 Trivselsundersøgelse 2018

8.

 Orientering om status på handleplaner i NET-APV

9.

 Orientering om udpegninger til styregruppe for sundhedsfremmende tiltag

10.

 Orientering om krisehjælp og psykologisk rådgivning til ansatte i Ærø Kommune

11.

 "Op og ned i MED"

12.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Årshjul og mødedatoer for 2018

3.

 Fastlæggelse af principper for anvendelse af klippekort

4.

 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

5.

 Behandling af budget og orientering

6.

 Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler for 2017

7.

 Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupper og medlemmer af MED

8.

 Status på trivselsundesøgelsen 2018

9.

 Orientering om udpegninger til styregruppe for sundhedsfremmende tiltag

10.

 Orientering om "Værdi-workshop"

11.

 Udløb af funktionsperiode i MED

12.

 "Op og ned i MED"

13.

 Eventuelt

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk