Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/12 15/11

  Sep - Aug - Jul

25/9 17/9 28/8

  Jun - Maj - Apr

30/5

  Mar - Feb - Jan

20/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsordenen.

2.

 Handleplaner - Cyberchikane

3.

 Arbejdsmiljø - Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018

4.

 Evaluering af Hovedudvalgets arbejde i det forløbne år, jf. Hovedudvalgets forretningsorden § 11 (Herunder medlemmernes uddannelsesbehov)

5.

 Rekruttering og fastholdelse

6.

 Indstilling af rygepolitik - røgfri arbejdsplads

7.

 Behandling af budget og orientering

8.

 Orientering om status på handleplaner på Net-apv

9.

 Orientering om status på arbejdet med effektiviseringsforslag

10.

 Trivsel

11.

 Op og Ned i MED

12.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Årshjul og mødedatoer for 2019

3.

 Retningslinjer for modtagelse af gaver fra private mm.

4.

 Indstilling af Rygepolitik samt Alkohol- og misbrugspolitik til personalepolitikken

5.

 Tilretning af procedureretningslinjer for regelmæssig evaluering af anvendelse af MUS-samtaler

6.

 Nye sejlplaner på Ærøfærgerne i høring

7.

 Trivsel

8.

 Handleplaner - Cyberchikane

9.

 Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupper og medlemmer af MED

10.

 Behandling af budget og orientering

11.

 Etniske nøgletal 2017

12.

 Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler for 2018

13.

 Op og Ned i MED

14.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Høring vedr. sejlplaner for 2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2019-22

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Kompetenceudviklingsplaner, herunder MUS

3.

 Trivsel

4.

 Revidering af personalepolitikken i Ærø kommune - Ryge- og misbrugspolitik

5.

 Revidering af personalepolitikken i Ærø kommune - Modtagelse af gaver

6.

 Handleplaner - Cyber chikane

7.

 Behandling af budget og orientering

8.

 Etniske nøgletal 2017

9.

 Op og Ned i MED

10.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Sundhedsfremmende tiltag

3.

 Vold, mobning og (sex)chikane

4.

 Evaluering af tema om cyberchikane

5.

 Orientering om status på handleplaner på Net-APV

6.

 Trivsel

7.

 Behandling af budget og orientering

8.

 Lokale AKUT-midler for 2015-18

9.

 Kompetenceudvikling

10.

 Op og Ned i MED

11.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Høring af udkast til nyt værdigrundlag for Ærø kommune

3.

 Stratetisk drøftelse af hvilke indsatsområder og opgaver, der skal fokuseres særligt på i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, jf. § 9 stk. 5 i lokal MED-aftale

4.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe omkring revision af personalepolitikken.

5.

 Behandling af budget og orientering

6.

 Trivsel

7.

 Arbejdsskader 2017

8.

 Orientering af supp. arbejdsmiljøuddannelsesdage den 27. og 28. februar 2018

9.

 Op og ned i MED

10.

 Eventuelt

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk