Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12

  November

15/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsordenen.

2.

 Handleplaner - Cyberchikane

3.

 Arbejdsmiljø - Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018

4.

 Evaluering af Hovedudvalgets arbejde i det forløbne år, jf. Hovedudvalgets forretningsorden § 11 (Herunder medlemmernes uddannelsesbehov)

5.

 Rekruttering og fastholdelse

6.

 Indstilling af rygepolitik - røgfri arbejdsplads

7.

 Behandling af budget og orientering

8.

 Orientering om status på handleplaner på Net-apv

9.

 Orientering om status på arbejdet med effektiviseringsforslag

10.

 Trivsel

11.

 Op og Ned i MED

12.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Årshjul og mødedatoer for 2019

3.

 Retningslinjer for modtagelse af gaver fra private mm.

4.

 Indstilling af Rygepolitik samt Alkohol- og misbrugspolitik til personalepolitikken

5.

 Tilretning af procedureretningslinjer for regelmæssig evaluering af anvendelse af MUS-samtaler

6.

 Nye sejlplaner på Ærøfærgerne i høring

7.

 Trivsel

8.

 Handleplaner - Cyberchikane

9.

 Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupper og medlemmer af MED

10.

 Behandling af budget og orientering

11.

 Etniske nøgletal 2017

12.

 Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler for 2018

13.

 Op og Ned i MED

14.

 Eventuelt

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk