Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Hovedudvalget)

Mødeoversigt: Hovedudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 24/10 11/10

  Sep - Aug - Jul

28/8

  Jun - Maj - Apr

20/5

  Mar - Feb - Jan

26/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler

3.

 Foredrag om forebyggelse af stress

4.

 Høringssvar - kapacitetstilpasning på plejeboligområdet

5.

 Personalepolitikkens opbygning ved næste reviderering

6.

 Behandling af budget og orientering

7.

 Evaluering af Hovedudvalgets arbejde det forløbne år, jf. Hovedudvalgets forretningsorden pkt. 11 (herunder medlemmernes uddannelsesbehov)

8.

 Orientering om status på handleplaner i Net - APV

9.

 Introduktion af nye medarbejdere

10.

 Arbejdsmiljø - årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019

11.

 Tema for TRIO-gruppernes uddannelse i 2020

12.

 Op og ned i MED

13.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsordenen

2.

 Årshjul og mødedatoer for 2020

3.

 Kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupper og medlemmer af MED

4.

 Anvendelse af lokalt afsatte AKUT-midler

5.

 Fremtidig budgetproces

6.

 Behandling af budget og orientering

7.

 Ansættelsesprocedure - færgeområdet

8.

 Evaluering af supplerende uddannelsesdage for TRIO-grupperne

9.

 Orientering om foredrag for Lederforum om forebyggelse af stress

10.

 Op og Ned i MED

11.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2020-23

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsordenen

2.

 Orientering om status på handleplaner i Net- APV

3.

 Status på Personalepolitikken

4.

 Kommunikation

5.

 Kompetenceudviklingsplaner, herunder MUS

6.

 Etniske nøgletal 2018

7.

 Det rummelige arbejdsmarked

8.

 Behandling af budget og orientering

9.

 Vilkår for pendlere fra Fyn til Ærø

10.

 Op og Ned i MED

11.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Sundhedsfremmende tiltag

3.

 Vold, mobning og (sex)chikane

4.

 Trivsel

5.

 Omskrivning af personalepolitikken

6.

 Personalepolitik - høringssvar

7.

 Anvendelse af rekrutterings- og ansættelsesprocedure

8.

 Udpegning af nyt medlem til Feriefondens bestyrelse

9.

 Orientering om status på handleplaner i Net-APV

10.

 Behandling af budget og orientering

11.

 Op og Ned i MED

12.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Personalepolitik

3.

 Drøftelse af småbørnspolitik og seniorpolitik

4.

 Orientering om evaluering af projekt "Stærkere krop på job"

5.

 Orientering om status på arbejdet med effektiviseringsforslag

6.

 Orientering op status på Net-APV

7.

 Arbejdsskader 2018

8.

 Behandling af budget og orientering

9.

 Trivsel

10.

 Arbejdsmiljødrøftelse - Børn- og ungeområdet

11.

 Op og Ned i MED

12.

 Eventuelt

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk