Ærøs kommunevåbenÆrø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomi- og erhvervsudvalget)

Mødeoversigt: Økonomi- og erhvervsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Status - Erhvervsområdet

3.

 Erhvervsindsatser i 2020 og 2021

4.

 Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30/9 og 31/10-2020 - Ærøfærgerne

5.

 Stillingtagen til billetmaskiner/billetautomater på færgeområdet

6.

 Flexkørsel med Taxa kontra kontraktforhold med Ærø Kommune - dagsordenspunkt fra Jens Weiss

7.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 19. november 2020

8.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

9.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Teknik-, miljø- og havneudvalget

10.

 Budgetopfølgning efterår 2020 - Kultur- og Socialudvalget

11.

 En indgang til det offentlige - Fælles call- og kontaktcenter for Rådhuset og Job og Voksencenteret

12.

 Ærø - Den digitale ø Fase II

13.

 Ærø Museum: Vedtægtsændringer 2020 - justering november 2020

14.

 Marstal Søfartsmuseum: Budget 2021

15.

 Ophævelse af klausul for Kulturladen

16.

 Fortidsminder - Finansiering af istandsættelse af Gravhøje

17.

 Destination Fyn, del af Erhvervshus Fyn - Tillægsaftale til samarbejdsaftale 2021

18.

 Havnene - Anlægsregnskab fornyelse landsætningsfacilitet prio 17

19.

 Lokalplantillæg 125-1-1 for et område ved Marstal Skole, vedr. etablering af SFO på matrikel 1y og 1ag Landsbyen Marstal

20.

 Lokalplan 8-2A - Fremskudt altan på Skovgyden 10, 5960 Marstal

21.

 Ærø Vand A/S - Takstblad 2021

22.

 Ærøskøbing Vandværk - Takstblad 2021

23.

 Bregninge Vandværk - Takstblad 2021

24.

 Rise Vandværk - Takstblad 2021

25.

 Søby Vandværk - takster 2021

Lukket punkt

26.

 Kapitalforvaltning

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Status - Erhvervsområdet

3.

 Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31/8-2020

4.

 Fremtidig billettering på Ærøfærgerne

5.

 Stillingtagen til billetmaskiner/billetautomater på færgeområdet

6.

 Færgeområdet - Input fra møder med vognmænd og pendlere

7.

 Ærøfærgerne - Sejlplan for 2021

8.

 Søby Havn - Indtægter fra færger (Skibs- og vareafgifter)

9.

 Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 22. oktober 2020

10.

 Mødeplan 2021

11.

 4. Maj Kollegiet - Årsregnskab 2019

12.

 Ærøhallen - Årsregnskab 2019

13.

 Merudgifter/refusion pga COVID-19

14.

 REPO

15.

 Sommer på Torvet i Marstal 2020 - ansøgning om tilskud

16.

 Ansøgning fra Flaske Peters Samling om et årligt tilskud på 75.000 kr.

17.

 Ærø Museum: Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 400.000 kr.

18.

 Marstal Søfartsmuseum: Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 400.000 kr.

19.

 Permanent Billedskole på Ærø for Børn og unge

20.

 Kostordning i dagtilbud 2021-2022

21.

 Revidering af kvalitetsstandard for boligindretning 2020

22.

 Revidering af kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder 2020

23.

 Revidering af kvalitetsstandarden for træning 2020

24.

 Lokalplan 8-2A - Udarbejdelse af tillæg vedrørende kviste på kategori A huse

25.

 Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 2-4 Thorup Solcellepark - Better Energy

26.

 Vandområdeplaner 2021-2027 - Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser

27.

 Affald - Renovationsgebyrer 2021

28.

 Stillingtagen til deltagelse i kursus "Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber"

Lukket punkt

29.

 Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline Chistensens mindelegat - Uddeling 2020

    Til top
Ærø Kommune .  Rådhuset .  Statene 2 .  5970 Ærøskøbing .  Tlf. 63 52 5000 .  Email: post@aeroekommune.dk